dnes je 7.7.2020

Input:

Předmět daně z pozemků

1.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.11 Předmět daně z pozemků

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 2 ZDN – Předmět daně z pozemků

2014–2015   2016  
Předmětem daně z pozemků nejsou:
  • pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,

  • lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,

  • pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

  • pozemky určené pro obranu České republiky,

  • pozemky, které jsou součástí jednotky, a pozemky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s těmito jednotkami.

 
Předmětem daně z pozemků nejsou:
  • pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,

  • lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,

  • pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

  • pozemky určené pro obranu České republiky,

  • pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

 
Neuvedeno   Na pozemek, který je součástí jednotky, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní jednotku.  

Komentář:

Předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami, tj. budovami podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální