dnes je 4.6.2020

Input:

Přeměny - plátcovství nástupce

16.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.7 Přeměny – plátcovství nástupce

Ing. Mgr. Alena Dugová

Právní úprava

§ 6b odst. 2 ZDPH

§ 6b odst. 2

Osoba povinná k dani je plátcem ode dne zápisu přeměny právnické osoby do veřejného rejstříku nebo jemu odpovídající evidence vedené podle práva příslušného státu, pokud na ni při této přeměně přechází nebo je převáděno jmění zanikající nebo rozdělované právnické osoby, která byla plátcem.

Komentář

Změna v § 6b odst. 2 ZDPH zavádí obdobný režim, který je podle dosavadního znění aplikován pro obchodní korporace, také i pro ostatní právnické osoby (např. spolky, nadace, nadační fondy, ústavy). Podle nového znění se tedy