dnes je 24.4.2024

Input:

Prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraní

2.11.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

4.652 Prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraní

Ing. Dana Langerová

Právní úprava
  • § 4 odst. 1 písm. n) ZDPH – Vymezení základních pojmů

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 71h ZDPH – Osvobození při dodání zboží provozovateli elektronického rozhraní

Do 30. 9. 2021   Od 1. 10. 2021  
ZDPH nenastavuje žádná speciální pravidla pro prodej zboží přes provozovatele elektronického rozhraní.   Provozovatelem elektronického rozhraní se rozumí osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní, zejména elektronického tržiště, platformy, portálu nebo obdobného prostředku, usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty (čl. 5b nařízení (EU) 282/2011). To zjednodušeně znamená, že umožní navázání kontaktu mezi prodejcem zboží a kupujícím.  
  Nově je zavedena fikce dodání zboží, kdy se osoba provozující elektronické rozhraní považuje za osobu, která dané zboží dodává. V důsledku dané úpravy se jedno dodání zboží (skutečný prodejce – kupující) fiktivně rozděluje na dvě (skutečný prodejce – digitální platforma = dodání bez přepravy a digitální platforma – kupující = dodání s přepravou). Daňové povinnosti spojené s dodáním zboží jsou pak přeneseny ze skutečného prodejce na provozovatele elektronického rozhraní.  

Komentář:

V ustanovení § 13a ZDPH jsou pak vymezeny dvě varianty, kdy nastává fikce dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní:

(1)

Nahrávám...
Nahrávám...