dnes je 9.7.2020

Input:

Režim přenesení daňové povinnosti

12.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.20 Režim přenesení daňové povinnosti

Ing. Martina Matějková

Právní úprava

§ 92a ZDPH – Režim přenesení daňové povinnosti – základní ustanovení

Komentář

Režim přenesení daňové povinnosti je specifický režim v mechanismu uplatňování DPH, který je v zákoně o DPH upraven od 1. 4. 2011. Na rozdíl od „běžného režimu” uplatňování DPH, při kterém má povinnost přiznat daň na výstupu poskytovatel plnění, je v režimu přenesení daňové povinnosti povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje pouze mezi plátci při poskytnutí plnění s místem plnění v tuzemsku. V oblasti režimu přenesení daňové povinnosti novelou zákona o DPH nedochází k zásadním změnám.

Základní ustanovení

§ 92a odst. 2

„Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani.”

V daném případě nedochází k věcné změně, pouze k potvrzení doposud aplikované správní praxe. Platí, že pokud příjemce plnění ke dni jeho uskutečnění zdanitelného plnění má za to, že toto plnění použije například pro své soukromé účely, tj. pro činnost, při které nejedná jako osoba povinná k dani, režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije. Stejně tak se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije v případě, kdy příjemce plnění (například obec) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění má za to, že toto plnění použije pro účely výkonu veřejné správy, tj. pro činnost, při které nejedná jako osoba povinná k dani.

§ 92a odst. 3

„Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije na zdanitelné plnění, pokud ke dni přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani.”

I v tomto případě se jedná o potvrzení dosud aplikované správní praxe. Pokud příjemce plnění ke dni poskytnutí úplaty (zálohy) přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění nevystupuje jako osoba