dnes je 24.4.2024

Input:

Samostatný základ daně

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

10.2.2.6
Samostatný základ daně

Ing. Miloš Hovorka

Základ daně u vyjmenovaných příjmů ze zdrojů v zahraničí

Základ daně u vyjmenovaných příjmů ze zdrojů v zahraničí

Do samostatného základu daně se podle § 20b zahrnují veškeré příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí poplatníkům uvedeným v § 17 odst. 3 ze zdrojů v zahraničí v příslušném zdaňovacím období.

Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku anebo z obdobného plnění zahrnovaného do samostatného základu daně se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu.

U daňových rezidentů (§ 17 odst. 3) se tak vždy (na rozdíl od volby u fyzických osob) do samostatného základu daně zahrnují veškeré výše uvedené příjmy plynoucí jim v příslušném zdaňovacím období ze zdrojů v zahraničí, pokud nejsou podle § 19 ZDP osvobozeny od daně (např. dividendy v zde stanovených případech). Pro penzijní fondy však toto neplatí a ustanovení § 20b o samostatném základu daně se na ně nevztahuje.

Příjmy se zahrnují do samostatného základu daně v hrubé výši – tedy včetně daně sražené v zahraničí a sražená daň se započte v daňovém přiznání poplatníka v souladu s § 38f ZDP (vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí) a mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění (pokud byla se státem zdroje příjmů uzavřena).

Sazba daně

Nahrávám...
Nahrávám...