dnes je 22.6.2021

Input:

Snížení základu daně veřejně prospěšným poplatníkem

7.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.15 Snížení základu daně veřejně prospěšným poplatníkem

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 20 odst. 7 ZDP umožňuje vybraným veřejně prospěšným poplatníkům (dále jen „VPP”) snížit základ daně za určitých podmínek (viz komentář pod tabulkou) s podmínkou, že daňovou úsporu takto získanou určitým způsobem použijí. Viz následující tabulka:

2014–30. 6. 2017   1. 7. 2017–2021  
VPP v případě speciální možnosti:
  • použití v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti.

VPP v případě základní možnosti, jde-li o obecně prospěšnou společnost nebo ústav:
  • použití v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností.

VPP v případě základní možnosti (pro všechny ostatní VPP):
  • použití nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích k činnostem, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně.

 
VPP v případě speciální možnosti:
  • použití v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti.

VPP v případě základní možnosti, jde-li o obecně prospěšnou společnost nebo ústav:
  • použití v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností.

VPP v případě základní možnosti (pro všechny ostatní VPP):
  • použití v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností.

 

Komentář:

Veřejně prospěšní poplatníci jsou vymezeni (od 1. 1. 2014) v § 17a ZDP jako poplatníci, kteří v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonávají činnost, která není podnikáním. Zároveň § 17a odst. 2 ZDP výslovně uvádí, kdo veřejně prospěšným poplatníkem není.

Snížení základu daně nelze aplikovat na obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění

Nahrávám...
Nahrávám...