dnes je 11.4.2021

Input:

Stravenkový paušál

6.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.422 Stravenkový paušál

Jaroslava Pfeilerová

VYŠLO V ČÍSLE 03/2021

Jde poskytnout více paušálů u směny trvající déle než 11 hodin? Pokud bylo tvrzeno, že stravenkový paušál bude mít stejné podmínky, jako mají stravenky, tak by mohlo být poskytnuto více paušálů, když směna bude 12 hodin a dvě přestávky na jídlo? Zaměstnancům v případě delších směn poskytujeme dvě stravenky, tak by nás zajímalo, pokud přejdeme na stravenkový paušál, jestli můžeme poskytovat dva paušály?

Samozřejmě je nám jasné, že můžeme zaměstnancům poskytnout, můžeme ho ale poskytnout bez dodanění a pojistného?

Chtěli bychom dávat 55 Kč jako stravenkový paušál, při minimálně odpracované délce směny 3 hodiny. Při odpracování 12ti hodinové směně, z toho dvě půlhodinové přestávky, čistého odpracovaného času tedy 11 hodin, bychom chtěli dát 2 x 55 Kč. V částce tedy 110 Kč, bude daňově uznatelné i osvobozené? Nebo pouze uznatelné a jeden paušál tedy 55 Kč musíme dodanit a odvést i pojistné? Stejně tak, kdybychom dávali paušál 100 Kč, což je vlastně nad stanovený limit 75,60 Kč. Tudíž bychom 24,40 Kč museli dodanit a odvést pojistné? Jenže to by platilo v případě, že by směna byla kratšího trvání než 11 hodin?

Právní úprava
Právní úprava
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 6 odst. 9 písm. b) – Osvobození peněžního příspěvku na stravování za jednu směnu
  • - § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 – Daňová uznatelnost příspěvku na stravování
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 78 odst. 1 písm. c) – Definice směny
  • - § 176 odst. 1 písm. a) – Maximální limit stravného pro zaměstnance zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře

Odpověď

V žádném případě nelze konstatovat, že stravenkový paušál (peněžní plnění), má ve všech případech stejné dopady jako stravenka (nepeněžní plnění). Pro daňové posouzení tohoto dobrovolného plnění zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance budeme vycházet z následujících ustanovení:

Daňové posouzení stravenkového paušálu u zaměstnance

V souladu s ust. § 6 odst. 9 písm. b) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozen peněžní příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále též „ZP”) maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. V souvislosti s tímto ustanovením ZDP je potřebné aplikovat následující právní předpisy:

 • § 78 odst. 1 písm. c) ZP, který stanoví, že směnou je část týdenní pracovní doby bez práce

Nahrávám...
Nahrávám...