dnes je 16.4.2021

Input:

Testování zaměstnanců na covid-19 - účetně a daňově

7.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.7.3
Testování zaměstnanců na covid-19 – účetně a daňově

Tomáš Líbal

VYŠLO V ČÍSLE 7/2021

Potřebuji poradit s povinnými antigenními testy pro zaměstnance – jak o nich účtovat? A jak účtovat o příspěvku od státu na tyto testy? A jaké jsou dopady do daně z příjmů a DPH?

Byla by situace jiná, pokud bychom testovali „nad rámec” vládních nařízení?

Odpověď

Povinnost testování zaměstnanců na onemocnění COVIC-19 nařizuje Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN. Opora pro uvedené mimořádné opatření vyplývá z § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. Praktický postup je zveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/#_Zamestnavatel .

Postup v účetnictví

a) samotestování zaměstnanců

  1. Nákup testovacích sad (účtování o zásobách způsobem „A”) – 112/321 (211)
  2. Spotřeba testovacích sad – 501/112
  3. Měsíční vyúčtování příspěvku zdravotní pojišťovny (60 Kč x 4/1 zaměstnanec) – 315/648
  4. Inkaso příspěvku od zdravotní pojišťovny - 221/315

b) testování zaměstnanců externím subjektem

Vyúčtování za testování zaměstnanců – 527 (518)/321 (211)

Postup u daně z příjmů

Povinné testování zaměstnanců je podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. p) ZDP, resp. § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 zákona o daních z příjmů, daňově uznatelným nákladem. Příspěvek zdravotní pojišťovny je zdanitelným výnosem. U zaměstnanců se jedná o povinné plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovené právním předpisem, které není předmětem daně podle § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů.

U dobrovolného (nepovinného) testování zaměstnanců, pak musí poplatník prokázat přímou souvislost se zajištěním ekonomických aktivit zaměstnavatele, aby se mohlo jednat o daňově uznatelný náklad.

Finanční správa zaujala k dané otázce následující stanovisko zveřejněné zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-pravnickych-osob .


S ohledem na mimořádný pandemický stav všeobecného ohrožení v souvislosti s COVID-19 lze v tomto případě připustit, že pokud zaměstnavatel s ohledem na

Nahrávám...
Nahrávám...