dnes je 2.3.2024

Input:

Výpočet zdravotního pojištění a odvod pojistného

12.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.12.1
Výpočet zdravotního pojištění a odvod pojistného

Ing. Olga Krchovová

Příklad

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. 1. 2024. Jeho úvazek je sjednán v rozsahu 40 hodin týdně a jedná se o rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Ve svátek zaměstnanec nepracuje. Zaměstnavatel za svátek poskytuje zaměstnancům poměrnou část měsíční mzdy (stanoveno vnitřním předpisem). Měsíční mzda zaměstnance činí 25 450 Kč.

Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance kódem "P" s datem 1. 1. 2024, protože tento den je dnem nástupu do zaměstnání uvedeným v pracovní smlouvě. Pojistné bude odvedeno i z příjmu za svátek, jedná se o pracovní den, a to z důvodu, že jde o příjem podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by 1. leden vycházel na sobotu nebo neděli, za tento den by zaměstnanci příjem neplynul, byl by však již pojištěný z důvodu vzniku zaměstnání.

Výpočet:

Ze mzdy zaměstnance činí pojistné 13,5 % 25 450 × 13,5 % = 3 435,75, zaokr. (na korunu nahoru) 3 436 Kč
z toho zaměstnanec 1/3 3 436 : 3 = 1 145,33, zaokr. (na korunu nahoru) 1 146 Kč *)
z toho zaměstnavatel zbytek do 13,5 % 3 436 – 1 146 = 2 290 Kč
Celkem bude odvedeno 3 436 Kč

*) Zákon nestanoví, jak zaokrouhlovat zdravotní pojištění v

Nahrávám...
Nahrávám...