dnes je 19.4.2024

Input:

§ 163 DŘ

22.2.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

8.4.5.3.1
§ 163 DŘ

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 163 DŘ

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 263 – Zmocňovací ustanovení
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

    • - § 6 odst. 8 – Placení poplatku
  • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

    • - § 8 odst. 4 – Placení poplatků
Komentář

Komentář k § 163 DŘ

Podle odstavce 1 se daň platí příslušnému správci daně zásadně v české měně.

Odstavec 2 upravuje postup při uplatnění zásady stanovené v odstavci 1 pro případ použití cizí měny při platbě daně.

V odstavci 3 jsou taxativně vymezeny možné způsoby platby daně. V praxi je nejčastěji využíván způsob placení daně bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet správce daně. Daň lze platit také v hotovosti, kolkovými známkami nebo přeplatkem na jiné dani. Za platbu v hotovosti se považuje i platba provedená prostřednictvím

Nahrávám...
Nahrávám...