dnes je 19.4.2024

Input:

§ 163 DŘ

1.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

8.4.5.3.1
§ 163 DŘ

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 163 DŘ

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

    • - § 6 odst. 8 – Placení poplatku
  • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

    • - § 8 – Placení poplatků
Komentář

Komentář k § 163 DŘ

Podle odstavce 1 se daň platí příslušnému správci daně zásadně v české měně.

Odstavec 2 upravuje postup při uplatnění zásady stanovené v odstavci 1 pro případ použití cizí měny při platbě daně.

V odstavci 3 jsou taxativně vymezeny možné způsoby platby daně. V praxi je nejčastěji využíván způsob placení daně bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet správce daně. Daň lze platit také v hotovosti nebo přeplatkem na jiné dani.

Za platbu v hotovosti se považuje i platba provedená prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na příslušný účet správce daně. Daň lze platit v hotovosti přímo v pokladně správce daně, nepřesahuje-li součet plateb na všechny druhy daně za jeden daňový subjekt v průběhu jednoho kalendářního dne u jednoho správce daně částku 500 000 Kč (na placení daní se nevztahuje denní limit 270 000 Kč podle zákona o omezení plateb v hotovosti).

Podle odstavce 4 lze ve stanovených případech platit daň v hotovosti také v cizí měně, pokud pro ni vyhlašuje Česká národní banka kurz devizového trhu, a jedná-li se o druh daně, v jehož případě správce daně zveřejnil způsobem

Nahrávám...
Nahrávám...