Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

601 - Tržby za vlastní výrobky

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

601 – Tržby za vlastní výrobky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují tržby za vlastní výrobky souvztažně s účty skupiny 31x – Pohledávky, případně s účty 351 a 352 – Pohledávky v rámci podnikatelského seskupení.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – vlastní výroby


§ 25–27 ZoÚ, § 9, 10, 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, 017, část 4.2. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VF  Zaúčtování pohledávek a výnosů za dodané výrobky  311
315
351
352  
601  Okamžikem uskutečnění účetního případu je okamžik, ve kterém dojde ke splnění dodávky podle smlouvy (např. v zahraničním obchodě to může být podle INCOTERMS až podle obchodních doložek ke smlouvě – CIP, FAS, EXW atd.) *)  
2.  BÚ  Úhrada faktury – výpis z  peněžních prostředků na účtech  221  311
315
351
352  
 
3.  P  Tržby v hotovosti  211  601   
4.  S  Úbytek výrobků ve skladových cenách  583  123  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS 015  
5.  VZ,
VF  
Časové rozlišení formou příjmů příštích období:    ČÚS 017  
a) realizace v běžném roce  385  601   
b) vyfakturování dodávek v následujícím účetním období  311  385   
6.  VF  Poskytnutí slevy odběrateli po vyfakturování dodávky  - 311
- 315  
- 601  ČÚS 019  
7.  VF  Uznání reklamace uplatněné odběratelem:    Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.  
a) před úhradou za dodávku  - 311
- 315  
- 601   
b) po zaplacení   325
- 601  
 

Poznámka


*) INCOTERMS

Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá.

  • EXW (Ex Works) – ze závodu (ujednané místo).

Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.

  • FCA (Free Carrier) – vyplaceně dopravci (ujednané místo),

  • FOB (Free On