Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2071

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2071

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Zavinění stavu nouze dárcem]

Výklad k předchozím ustanovením (§ 2068 až § 2070) se zaměřil na současnou úpravu institutu vrácení daru. Jak bylo uvedeno, dárce má možnost revokovat dar v případě, že upadne po darování do takové nouze, že nemá prostředků ani na nutnou výživu vlastní a dále že nemá prostředků ani na nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je ze zákona povinen. Veškerý výklad uvedený k § 2068 až § 2070 směřoval k tomu, že dárce čelí nepříznivé životní situaci bez vlastního zavinění.

Toto ustanovení potvrzuje výše uvedené a najisto staví fakt, že přivodí-li si dárce svou nepříznivou finanční situaci (nouzi) sám úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, pozbyde své právo dar odvolat.

Co je úmyslně navozeným stavem nouze? Osoba, která jedná tak, že si je (či s ohledem na měřítko průměrně inteligentního jedince naší společnosti si musí být) vědoma toho, že v důsledku takového jednání se její finanční a sociální situace může zhoršit až na stav nouze, je osobou jednající v úmyslně. Úmyslem je jednat s vědomím, že nastane určitý důsledek, záměrně k důsledku směřovat. Úmyslem je také jednat tak, že je zřejmé, že nějaký důsledek nastane, ale zcela nepřiměřeně spoléhat na to, že tomu tak nebude (pravděpodobnostní posouzení situace je zcela zkreslené).

Příklady