Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2075

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2075

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Specifika odvolání daru pro nevděk]

Toto ustanovení doplňuje § 2072, který výslovně upravuje právo dárce odvolat dar pro nevděk obdarovaného.

Lhůta pro odvolání daru pro nevděk je stanovena jako jednoroční. Lhůta běží od:

−okamžiku, kdy obdarovaný dárci ublížil,

−okamžiku, kdy se dárce o důvodu odvolání daru dověděl,

−smrti zůstavitele, a to pro dědice, pokud tak neučinil zůstavitel, ale jeho dědic.

Nestihne-li dárce či jeho dědic právo v této lhůtě uplatnit, soud k němu nepřihlíží a obdarovanému povinnost vrátit dar neuloží.

Okamžik, kdy obdarovaný dárci ublížil, by bylo vhodnější formulovat jako okamžik, kdy se obdarovaný dopustil jednání, které bylo důvodem k odvolání daru. Tato lhůta je tzv. objektivní, tj. bez ohledu na osobu dárce či obdarovaného je pevně dán okamžik, od kterého lhůta běží. Například okamžik, kdy se obdarovaný dopustil fyzického napadení dárce, které mu