Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2077

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2077

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Účinky odvolání daru]

Pokud si dárce a obdarovaný v předmětné darovací smlouvě dohodli, že obdarovaný je povinen vůči dárci k určité povinnosti (jednorázové či pravidelné), je nutné pomyslet také na existenci této povinnosti v okamžiku odvolání daru.

Dárce dar důvodně odvolá a současně tím zbaví obdarovaného povinnosti mu smlouvou uložené. Nebylo by spravedlivé po obdarovaném žádat i nadále plnění či splnění smluvené povinnosti, když došlo k vrácení daru. To, co obdarovaný plnil do doby vrácení daru, pak bude v určitých případech předmětem vrácení jako poskytnuté protiplnění. Dojde-li k uplatnění práva na vydání daru, stojí proti tomu právo obdarovaného na vydání poskytnutého protiplnění. Byl-li dar obdarovaným již zcizen (převeden na jinou osobu, obdarovaný již dar nevlastní), dojde k vrácení obvyklé ceny daru, od které může