dnes je 16.6.2024

Input:

Nález 106/1996 SbNU, sv.6, K otázce podmínek výkonu pasivního volebního práva

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 106

I. ÚS 277/96

K otázce podmínek výkonu pasivního volebního práva

Pro účely registrace kandidátů pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je dostatečným dokladem občanský průkaz, protože zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v § 20 tento doklad jako doklad prokazující státní občanství České republiky uvádí a zákon o volbách do Parlamentu České republiky se na toto ustanovení u § 61 odst. 4 písm. a) odvolává.

Občanský průkaz je veřejnou listinou, pro kterou platí presumpce správnosti. Platí tedy, že obsah osvědčení odpovídá skutečnosti, pokud nebyl prokázán opak. Nelze požadovat jeho předložení ve dvojím vyhotovení, proto je dokladem, jehož kopii nelze podle zákona ČNR č. 41/1993 Sb. ověřit.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 22. října 1996 sp. zn. I. ÚS 277/96 ve věci ústavní stížnosti Strany drobných podnikatelů proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 7. 10. 1996 sp. zn. Ovs 90/96/Št o zamítnutí návrhu na registraci kandidáta pro volby do Senátu a proti rozhodnutí Ústřední volební komise z 27. 9. 1996 č. j. ÚVK 276/1996 o odmítnutí přihlášky kandidáta pro volby do Senátu k registraci.

I. Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 10. 1996 sp. zn. Ovs 90/96/Št a rozhodnutí Ústřední volební komise ze dne 27. 9. 1996 č. j. ÚVK 276/1996 se zrušují.

II. Odůvodnění

V ústavní stížnosti doručené Ústavnímu soudu dne 12. 10. 1996 se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 10. 1996 sp. zn. Ovs 90/96/Št, kterým byl zamítnut návrh na registraci Z. Š. jako kandidáta pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 25. Přihlášku k registraci odmítla Obvodní volební komise v Praze 6 a následně i Ústřední volební komise svým rozhodnutím ze dne 27. 9. 1996 č. j. ÚVK 276/1996. Všechny tyto orgány jako důvod odmítnutí registrace uvedly, že přihláška neobsahovala doklad o státním občanství České republiky. Obvodní volební komise uvedla, že podaná přihláška neobsahovala ve dvojím vyhotovení ověřený doklad o státním občanství podle § 61 odst. 4 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Ústřední volební komise svým rozhodnutím ze dne 27. 9. 1996 č. j. ÚVK 276/1996 toto rozhodnutí obvodní volební komise potvrdila a uvedla, že podle § 61 odst. 4 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb. přihláška k registraci musí obsahovat doklad o státním občanství. Dokladem, kterým se prokazuje české státní občanství, je podle zákona ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, také občanský průkaz, který však nelze přiložit k přihlášce ve dvojím vyhotovení, jak to ukládá zákon č. 247/1995 Sb. v § 61 odst. 3. Podle Ústřední volební komise tedy nestačí předložení občanského průkazu před zapisovatelem obvodní volební komise, doklad o státním občanství musí sama přihláška obsahovat. Dále ověření státního občanství před zapisovatelem obvodní volební komise není forma ověřování, kterou připouštějí právní předpisy (zákon ČNR č. 41/1993 Sb.).

Stěžovatel ve svém odvolání proti rozhodnutí Ústřední

Nahrávám...
Nahrávám...