dnes je 25.6.2022

Zobrazení produktu

Ukazatele aktivityGarance

24.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukazatele aktivity informují, jak efektivně obchodní korporace hospodaří se svými aktivy. Má-li jich obchodní korporace více, než je třeba, vznikají mu zbytečné náklady, má-li jich málo, přichází o potenciální tržby. Vyjadřují se ve dvou formách – buď jako…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Příspěvky na dovolenou zaměstnanci a rodinným příslušníkům a další „letní" benefityGarance

24.6.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

V letním období každý zaměstnanec uvítá nepeněžní nebo peněžní příspěvky zaměstnavatele, které mu sníží jeho vlastní finanční náklady vynaložené na rekreaci, realizaci různých tuzemských či zahraničních zájezdů s rodinou, popřípadě vynaložené na různé…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

DPH a nákup pohledávekGarance

24.6.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným nakoupila v roce 2011 od 25 společností pohledávky převážně za stavební práce provedené pro společnost A. Pohledávky byly ve formě vydaných faktur uhrazených z cca 20 %. Nakoupeny byly za 70- 80 % nominální hodnoty neuhrazené…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vláda schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda 22. 6. 2022 schválila novelu zákona o provádění mezinárodních sankcí z dílny Ministerstva financí.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

TCO (Total Cost of Ownership - celkové náklady vlastnictví)Garance

23.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

TCO (Total Cost of Ownership – celkové náklady vlastnictví) – jedná se o úhrn pořizovacích nákladů a provozních nákladů určitého aktiva.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Bezplatné právo stavby - účtováníGarance

23.6.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společník poskytl společnosti právo stavby na jeho pozemku, který je součástí území, na kterém bude probíhat výstavba, a to částečně v režii společnosti, částečně financovaná z dotací. Právo stavby bylo poskytnuto bezplatně na dobu 99 let. Náš dotaz zní, zda a…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Odstoupení od pracovní smlouvyGarance

23.6.2022, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

V obecné rovině představuje institut odstoupení od jakékoli smlouvy jednostranné právní jednání jedné ze smluvních stran již uzavřené smlouvy, kterým se tato smlouva, respektive závazek vyplývající z této smlouvy, ruší od počátku (ex tunc) a působí tedy…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Odměna studentovi a její daňový režimGarance

23.6.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Zásady čerpání dovolené na zotavenouGarance

23.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Přestávky v práci a jejich rozvrženíGarance

23.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Senát dal zelenou příspěvku 5 tisíc na dítě

23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ke konečnému schválení jednorázového pětitisícového příspěvku na dítě chybí pouze podpis prezidenta.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Technicko-ekonomická studie (feasibility study)Garance

22.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technicko-ekonomická studie (feasibility study) je výsledkem předinvestiční etapy investičního rozhodování. Jedná se o detailní rozpracování technických, finančních a manažerských aspektů investičního projektu. Měla by obsahovat minimálně následující…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové zvýhodnění na děti při ukončení studia a střídavé péčiGarance

22.6.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Firma má zaměstnankyni, která má tři děti a má je očíslované 1, 2, 3 a to podle věku. Číslo 1 je nejstarší a to nyní také ukončí střední školu a půjde pracovat. První dvě děti má zaměstnankyně ve střídavé píči a s bývalým manželem mají dohodu, že zaměstnankyně…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Odškodnění pracovního úrazu - přehodnocení délky pracovní neschopnosti a bolestnéhoGarance

22.6.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Ukončení pracovního poměru dohodou a dočasná pracovní neschopnostGarance

22.6.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Starobní a invalidní důchodci z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištěníGarance

22.6.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Nepřetržitý odpočinek v týdnuGarance

22.6.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

TantiémaGarance

21.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tantiéma je výplata tantiém neboli podílů na zisku obchodní korporace je jednou z metod zainteresování členů představenstva či dozorčí rady obchodní korporace. Nevýhodou tantiém je skutečnost, že nejsou daňově účinnými náklady.…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vyplacené „Prize money"Garance

21.6.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s.r.o., plátce DPH, servisní organizace sportovního svazu na základě příkazní smlouvy zajišťuje a organizuje pro svaz turnaje. Nově plánuje pořádat i turnaje, kde mimo věcných cen bude vyplácena nejlepším hráčům i odměna ve formě Prize money.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dary na pomoc Ukrajině v daních z příjmůGarance

21.6.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Dejte a bude vám dáno.” Biblické rčení, „Nic jsi neprodal lépe, než cos daroval.” Vietnamské přísloví. Již od dětství máme rádi dary, s léty pak spíše v roli dárce, obzvláště když se trefíme do tajného přání a příjemně překvapíme… Ovšem dary mohou nejen…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Přeměny společností a vliv daně z přidané hodnotyGarance

21.6.2022, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se z pohledu daně z přidané hodnoty věnujeme komplikovanějšímu tématu přeměn obchodních korporací, zjednodušeně vlivu právního nástupnictví u právnické osoby. Přeměny obchodních společností lze obecně popsat jako způsoby zrušení obchodní…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH a propagační akce

21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Šek cestovníGarance

20.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Šek cestovní je cenný papír opravňující osobu v něm uvedenou přijmout určenou částku při jeho předložení k výplatě, a to za podmínek stanovených výstavcem cestovního šeku.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pracovní smlouva a dohody z pohledu zdravotního pojištěníGarance

20.6.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

K zajištění svých potřeb uzavírají zaměstnavatelé se zaměstnanci buď „klasické” pracovní smlouvy, nebo sjednávají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. V následující analýze se mj. zaměříme na podmínky v oblasti pracovněprávní, jakož i na odlišnosti…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

DPH u tankovacích karet

20.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Běžně zažitou praxi odvodu DPH při použití tankovacích karet znejistěl judikát Soudního dvora EU. Jeho dosah se zkoumá na úrovni expertních skupin Evropské komise.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

ŠekGarance

19.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz adresovaný osobě, u níž má výstavce šeku pohledávku, zaplatit určitou peněžitou částku osobě v šeku uvedené, nebo doručiteli šeku. Je vystavován na peněžní ústav, u něhož má výstavce…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

SWIFTGarance

18.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

SWIFT – jedná se o kód označení banky v komunikačním systému instituce SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Často jde v bankovnictví o označení BIC.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

SwapGarance

17.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Swap je pevným termínovaným kontraktem. Jedná se v podstatě o několikráte zopakovanou forwardovou operaci, kdy účetní jednotka platí fixně stanovené platby, za něž od druhé strany inkasuje platby neznámé, variabilní. V české praxi se lze nejčastěji setkat…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Cestovní náhrady při přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnanceGarance

17.6.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli povolit zaměstnanci přerušení tuzemské i zahraniční pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance, tj. z jeho soukromých důvodů. Přestože během takového přerušení zaměstnanci cestovní náhrady v zásadě nepřísluší, poskytují…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Konec falešných slev a vymyšlených recenzí?

17.6.2022, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer

Falešné slevové akce či podvodné spotřebitelské recenze na internetu by měla řešit novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Společnost s ručením omezenímGarance

16.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezením patří mezi kapitálové společnosti a vyznačuje se tím, že její společníci ručí za závazky této společnosti pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Společnost s ručením omezeným zakládá minimálně jedna osoba, přičemž minimální výše…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Povinné ručení při prodeji vozuGarance

16.6.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V lednu jsme prodali náš firemní vůz soukromé osobě, ta ho registrovala až v březnu. Za prodaný vůz jsme zaplatili do této doby havarijní pojištění s povinným ručením. Jak toto…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vývoz stroje do třetí zeměGarance

16.6.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koupili jsme stroj na Slovensku, ale do tuzemska nebude přepraven. Stroj jsme prodali do třetí země a přeprava bude uskutečněna přímo ze Slovenska do třetí země. Přepravu si chce zajistit kupující ze třetí země. Jak uplatnit DPH při nákupu a následně pak při…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dotace na kůrovcovou kalamituGarance

16.6.2022, Bc. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak daňově naložit s přijatou finanční podporou od Krajského úřadu – odbor životního prostředí?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dary a daň z příjmůGarance

16.6.2022, Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mnoho poplatníků, ať už daně z příjmů fyzických nebo právnických osob řeší, jak má postupovat u přijatých darů (bezúplatných plnění), ale také, jestli jimi poskytnuté dary je možné využít pro snížení daňové povinnosti. Na tyto otázky nabízíme odpovědi v…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHGarance

16.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Poslanecká sněmovna schválila příspěvek 5 tisíc na dítě

16.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Už pouze souhlas Senátu a podpis prezidenta chybí k definitivnímu schválení jednorázového pětitisícového příspěvku na dítě.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Současná hodnota jednorázového vkladuGarance

15.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná hodnota jednorázového vkladu stanovuje, kolik bychom museli dnes uložit peněžních prostředků, abychom za určité časové období a při stanovené míře výnosnosti měli k dispozici požadovaný…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pořízení auta z EU z hlediska DPHGarance

15.6.2022, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klient (spol. s. r. o., plátce DPH) koupil nyní v dubnu nákladní automobil v EU (Německo) na úvěr. Prosím o informaci, jak postupovat při uplatňování DPH. Bude se jednat o reverse…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Príklad k § 43 ods. 4 zákona o DPHGarance

15.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Máte v pořádku přiznanou silniční daň?

15.6.2022, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa doporučuje poplatníkům silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání k nákladním a přípojným vozidlům s největší povolenou hmotností 12 tun a více, aby si raději ověřili, zda z jejich strany nedošlo za zdaňovací období v letech…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Současná (vnitřní) hodnota dluhopisuGarance

14.6.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Současná (vnitřní) hodnota dluhopisu – jde o diskontaci budoucích peněžních toků z dluhopisu (kuponové platby a jmenovitá hodnota) k datu nákupu. Z finančního hlediska jde o maximální cenu dluhopisu, za kterou bychom byli ochotni dluhopis…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Příspěvek do garančního fondu ČKPGarance

14.6.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš firemní vůz jsme pozdě přihlásili k povinnému ručení a z tohoto důvodu jsme byli vyzvání k úhradě Příspěvku do garančního fondu ČKP. Máme účtovat na účet 545 – Ostatní pokuty a penále, když se jedná o…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Tankování v zahraničíGarance

14.6.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec bydlí blízko hranic a tankuje do služebního vozu, který má přidělen i pro soukromé účely, v zahraničí, protože jsou tam pohonné hmoty levnější. Nakupuje firemní platební…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH u finančních činnostíGarance

14.6.2022, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s. r. o. má již několik let pouze výnosy z postoupených pohledávek, i když má živnostenský list na zprostředkování velkoobchodu, ale tam žádnou činnost nevykonává.…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Príklad k § 31 ods. 2 zákona o DPHGarance

14.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Aktuality v daních a účetnictvíZáznamGarance

14.6.2022, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:02:56

Obsahem semináře bude výklad změn v oblasti daní a účetnictví k datu konání semináře.

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novela daní z příjmů a dani silniční vyšla ve Sbírce

14.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pod číslem 142/2022 Sb. vyšel ve Sbírce zákonů zákon, který novelizuje zákon o daních z příjmů a zákona o dani silniční.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

 

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...