dnes je 17.5.2022

Praktické informace - Daňový kalendář

Pokud Vás zajímají daňové povinnosti určité skupiny osob, vyberte si ji z nabídky.
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek.
Konkrétní povinnosti vztahující se k určitému dni zjistíte kliknutím na toto datum v kalendáři, které je tučné a podtržené. Jde o poslední den, kdy lze povinnost splnit bez sankce.

Po novele zákona o DPH, účinné od 1. 10. 2021, která rozšířila zvláštní režim jednoho správního místa (a přejmenovala ho na „One Stop Shop“), se nově povinnost podat daňové přiznání (v novém termínu do konce měsíce následujícího) dostala do tohoto daňového kalendáře pro rok 2022, a to i proto, že lze očekávat častější používání tohoto režimu. V daňovém kalendáři najdete tuto daňovou povinnost naplánovanou i na sobotu nebo na neděli. Jde o výjimku („lex specialis“), o speciální pravidlo, přesunuté od 1. 10. 2021 do § 110zc odst. 2 ZDPH, týkající se pouze speciální povinnosti podat daňové přiznání v režimu One Stop Shop, která konec lhůty na nejbližší pracovní den neposouvá, oproti standardnímu postupu danému v § 33 odst. 4 DŘ.

Upozornění: Na základně rozhodnutí ministra financí zveřejněného ve FZ č. 6/2022 dochází k hromadnému prominutí záloh na daň silniční v roce 2022 (původně  splatných v termínech 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022), a to všem poplatníkům daně silniční  (bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně). Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.

duben 2022

1.4.2022
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání elektronicky nebo prostřednictvím poradce, a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona) více k tomuto tématu
 • fyzické osoby - OSVČ: podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2021 správci daně více k tomuto tématu
 • právnické osoby: podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2021 správci daně více k tomuto tématu
 • právnické osoby: podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2021 (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání elektronicky nebo prostřednictvím poradce, pokud nepodléhají povinnému auditu ze zákona a mají zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období) více k tomuto tématu
 • zaměstnavatelé: podání vyúčtování daně vybírané srážkou za kalendářní rok 2021 správci daně více k tomuto tématu
4.4.2022
 • fyzické osoby - OSVČ: poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2018 na snížení daňové povinnosti (v případě, že přiznání za zdaňovací období 2018 nezpracovával daňový poradce a fyzická osoba nepodléhala povinnému auditu ze zákona, a zároveň ani nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 odst. 2 až 4 DŘ)
 • právnické osoby: poslední možnost podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2018 na snížení daňové povinnosti (v případě, že přiznání za zdaňovací období 2018 nezpracovával daňový poradce ani účetní závěrka nepodléhala povinnému auditu, účetní jednotka neúčtovala v hospodářském roce, a zároveň ani nenastaly skutečnosti uvedené v § 148 odst. 2 až 4 DŘ) více k tomuto tématu
7.4.2022
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za březen více k tomuto tématu
8.4.2022
 • fyzické osoby - OSVČ: podání přehledu OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně za rok 2021 v případě, že OSVČ není povinna podávat přiznání více k tomuto tématu
14.4.2022
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí více k tomuto tématu
19.4.2022
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za březen více k tomuto tématu
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za březen více k tomuto tématu
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za březen více k tomuto tématu
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za duben
20.4.2022
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za březen (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 14. dubna více k tomuto tématu
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za březen více k tomuto tématu
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za březen více k tomuto tématu
22.4.2022
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za březen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím) více k tomuto tématu
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za I. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) více k tomuto tématu
25.4.2022
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za březen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím) více k tomuto tématu
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za I. čtvrtletí (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) více k tomuto tématu
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za březen (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobním) více k tomuto tématu
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za l. čtvrtletí (u plátců - fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c odst. 1 ZDPH) více k tomuto tématu
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za I. čtvrtletí [u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili z plnění uvedených v § 102 odst. 1 ZDPH pouze poskytnutí služby podle písm. d) s místem plnění v jiném členském státě EU] více k tomuto tématu
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za březen (u plátců, kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 odst. 1 nebo odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly plnění uvedená v § 102 odst. 3 ZDPH) více k tomuto tématu
26.4.2022
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za I. čtvrtletí 2019 více k tomuto tématu
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za březen 2019 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím) více k tomuto tématu
28.4.2022
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za březen více k tomuto tématu
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za I. čtvrtletí více k tomuto tématu
29.4.2022
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března více k tomuto tématu
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu března více k tomuto tématu
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za duben více k tomuto tématu
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za duben (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění) více k tomuto tématu
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k vyrovnání daňové povinnosti za zdaňovací období 2021 v případě, nebylo-li podáno do 1. 4. a je-li přiznání podáno elektronicky (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání prostřednictvím poradce a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona)
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na ll. čtvrtletí více k tomuto tématu
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k vyrovnání daňové povinnosti za zdaňovací období 2021 v případě, nebylo-li podáno do 1. 4. a je-li přiznání podáno elektronicky (u poplatníků, kteří nepodávají přiznání prostřednictvím poradce a ani nepodléhají povinnému auditu ze zákona, a u kterých je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 4 měsíců po skončení zdaňovacího období)
30.4.2022
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období březen více k tomuto tématu
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "režim EU" a "režim mimo EU") za zdaňovací období I. čtvrtletí více k tomuto tématu
Daňový kalendář
duben 2022
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Nejbližší daňová povinnost:
17.5.2022 - podání výkazu Intrastat za duben více k tomuto tématu
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
17.5.2022 - podání výkazu Intrastat za duben více k tomuto tématu
Kurzy měn 5.4.2022
 1 EUR24,34 CZK (+0,02)
 1 USD22,19 CZK (+0,1)
 1 GBP29,16 CZK (+0,17)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY18,06 CZK (+0,06)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,75 % platnost od 6.5.2022
Diskontní sazba4,75 % platnost od 6.5.2022
Lombardní sazba6,75 % platnost od 6.5.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2022
Stravné v ČR  99 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 (od 14. května 2022) 37,10 Kč/l (44,50 Kč/l)
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...