Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál

28.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

353 – Pohledávky za upsaný základní kapitál

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde pohledávky za upisovateli, tj. akcionáři, či společníky a členy družstva. Zůstatek účtu představuje upsané nesplacené akcie nebo podíly vykazované v rozvahové položce „A. Pohledávky za upsaný základní kapitál”.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále


§ 25–27 ZoÚ, § 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 017

KDP

Rozvaha: Aktiva: A. – Pohledávky za upsaný základní kapitál

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Přijatý vklad (peněžitý, nepeněžitý) do obchodní korporace před zápisem do obchodního rejstříku. Při zvýšení základního kapitálu z externích zdrojů  vklad  379  Nepeněžitý vklad: § 15–24, 143, 251, 573 ZOK, musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.
Peněžitý vklad: § 15 až 24, 101, 151, 219, 220, 290, 479, § 492 a 572 ZOK.  
2.  VZ  Vznik pohledávky za upisovateli:  353  –  ČÚS 012  
a) ve výši upsaného základního kapitálu (dosud nezapsaného v obchodním rejstříku)  –  419   
b) ve výši ážia  –  412