dnes je 11.4.2021

Nejnovější

Režim statutárních fondůGarance

9.4.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu o statutárních fondech je zaměřena na: 1. Vymezení sociálního ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Ukončení podnikání fyzické osoby - institucionální a daňové aspektyGarance

9.4.2021, Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Současné náročné období spojené s covid-19 může být pro některé podnikající fyzické osoby likvidační a vést je tak k rozhodnutí ukončit jejich ekonomickou činnost. Ukončení podnikání předchází celá řada administrativních úkonů souvisejících s ohlašovacími…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Co je nutné udělat pro prominutí úroků z prodlení u DPH a silniční daně

9.4.2021, Zdroj: Finanční správa

Pokud nemáte zaplacenou daň z přidané hodnoty (DPH) za zdaňovací období září 2020 až březen 2021 a silniční daň za zdaňovací období 2020 včetně zálohy splatné 15. 4. 2021, můžete požádat o prominutí úroku z prodlení a daň bez sankcí uhradit až do 16. 8. 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zásady pro tvorbu dohadných položekGarance

8.4.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu o dohadných položkách je zaměřena na: 1. Stanovení konkrétních ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

424 - Ostatní fondyGarance

8.4.2021, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycuje tvorba ostatních fondů, které se tvoří ze zisku u obchodních korporací a čerpají se ve smyslu uzavřené společenské smlouvy, přijatých stanov a vnitřních směrnic. Pro vysvětlení pohybů ve vlastním kapitálu by společnost měla uvést…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vracení nadměrného odpočtuGarance

8.4.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dana Langerová § 155 DŘ - Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku § 155b DŘ - Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku § 105 ZDPH - Přeplatek skupiny Do 31. 12. 2020   Od 1. 1. 2021   Ustanovení § 105 odst. 1 a 2 ZDPH ve znění do 31. 12. 2020 znělo následovně:   Ustanovení § 105 ZDPH ve ...

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Elektronická podání dle § 101a zákona o DPHGarance

8.4.2021, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D. § 101a ZDPH - Elektronická forma podání Komentář: Novela zákona o DPH upravila § 101a , který stanovuje povinnost podávat zde vyjmenovaná podání v oblasti DPH pouze elektronicky. Největší změnou je novelizace povinnosti identifikované osoby činit podání elektronicky. K tomuto ...

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Finanční správa začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus za duben 2021

8.4.2021, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu nového kompenzačního bonusu za duben 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Odpisy hmotného majetkuGarance

7.4.2021, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy hmotného majetku (HM) jsou důležitým zdrojem prostředků pro reprodukci tohoto majetku. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek, jehož životnost a použitelnost se předpokládá po dobu více let, je logické, že pořizovací cena takového majetku nemůže být…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Odpisy nehmotného majetkuGarance

7.4.2021, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku (dále DNM) jsou stejně jako u hmotného majetku (dále HM) důležitým zdrojem prostředků pro reprodukci tohoto majetku. Jedná se o majetek, jehož životnost a použitelnost se předpokládá po dobu více let. Je logické, že…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů

16.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novelizací daňového řádu účinnou od roku 2021 byla prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. Zákon č. 283/2020 Sb. změnil ustanovení § 136 daňového řádu, který upravuje lhůty pro podání daňového přiznání. S ohledem na to, že ostatní daně mají speciální lhůty, se to týká zejména daní z příjmů ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dary jako daňový náklad

23.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákonem č. 609/2020 Sb. umožnila jako daňový náklad uplatnit výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s výskytem koronaviru.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

GFŘ k daňovému odpisování majetku

9.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo výklad ke změnám u daňově odpisovaného majetku po novelizaci zákonem č. 609/2020 Sb.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) - postupy lékařů a zaměstnavatelů

18.3.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V této zprávě ČSSZ přináší vysvětlení a příklady postupů při vystavování eNeschopenek z důvodu karantény nebo izolace, na které následně ze strany zaměstnavatele bude navazovat výplata tzv. izolačky.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Covidové finanční podpory v daních fyzických osob

16.3.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolu s blížícím se termínem pro podání přiznání je potřeba vyřešit, jak se příjmy z finančních podpor projeví v daních příjemců.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 152/2021 Sb. novela zák. č. 505/1990 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 153/2021 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 154/2021 Sb. ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 60)
  • 155/2021 Sb. novela zák. č. 38/2021 Sb. a č. 191/2020 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 61)
  • 156/2021 Sb. novela vyhl. č. 61/2011 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 62)
  • 157/2021 Sb. novela vyhl. č. 490/2020 Sb. (vyšlo dne: 6.4.2021 v částce č. 63)
  • 158/2021 Sb. novela vyhl. č. 419/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 159/2021 Sb. o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 160/2021 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Účetnictví pro začátečníky

13.4. – 22.4.2021 (13.4.2021, 15.4.2021, 20.4.2021, 22.4.2021), On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Webinář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.).

Účetní a daňové doklady - fakturace

15.4.2021, On-line, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Daňová opatření v souvislosti se třetí vlnou epidemie koronaviru

16.4.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je poskytnutí aktuálních informací o opatřeních a změnách v zákonech v oblasti daní v souvislosti s jarní vlnou epidemie koronaviru v roce 2021 a souvisejícím nouzovým stavem a opatřeními vyhlášenými Vládou ČR. Obsah bude přizpůsoben aktuální situaci v době konání on-line semináře.

Novinky v DPH 2021

27.4.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

IFRS v praxi - dvoudenní

18.5. – 19.5.2021, On-line, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Daňový kalendář
duben 2021
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Nejbližší daňová povinnost:
14.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí více k tomuto tématu
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
14.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí více k tomuto tématu
Kurzy měn 9.4.2021
 1 EUR25,94 CZK (+0,07)
 1 USD21,82 CZK (+0,03)
 1 GBP29,93 CZK (-0,05)
 100 RUB28,26 CZK (-0,02)
 100 JPY19,89 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...