dnes je 29.9.2020

Nejnovější

§ 16 ZDPH Pořízení zboží z jiného členského státuGarance

29.9.2020, Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Hana Straková, Ing. Olga Hochmannová Úplné znění § 16 ZDPH 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, s účinností ke dni 1.9.2020 Předchozí §§ 16 Následující §č. 235/2004 Sb....§ 16Pořízení zboží z jiného členského státu(1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

316 Čistá hodnota zákazkyGarance

29.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cieľom účtovania zákazkovej výroby na rozdiel od účtovania nedokončenej výroby je vykázanie príslušného podielu zisku v jednotlivých účtovných obdobiach už počas trvania zákazkovej výroby.

Přístupné pro: Slovensko | Super

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetkuGarance

29.9.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Účtovný prípad   MD   D   Dividendy a podiely zo zisku z akcií a podielov v inej obchodnej spoločnosti s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok (z dlhodobého finančného majetku, o ktorom sa účtuje na účtoch 061, 062,063):       - prijaté na bankový účet   221   665   - zaúčtované ako ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

Navrhované zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021Garance

29.9.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) v tomto roku 2020 nadobudol viacero zmien predovšetkým v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami na zmiernenie pandémie. Tieto zmeny boli prijímané v rámci nového osobitného…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Technické zhodnocení vozidlaGarance

29.9.2020, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Živnostník (obor živnosti - truhlařina) koupil dodávku za 600 000 Kč a toho auto předělává na jakoby karavan vlastními prostředky. Materiál na předělání již za 400 000 Kč. Toto předělané auto bude používat jako předváděcí vozidlo. Jak toto předělané auto…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dovoz zbožíGarance

29.9.2020, Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková Základní charakteristika Dovozem zboží se rozumí „ vstup zboží ze třetí země na území Evropské unie” a není pro toto posouzení rozhodující, ve kterém členském státě EU se tak stalo. Důsledně musíme proto při všech obchodních transakcích rozlišovat, konkrétně při ...

Dostupné v časových verzích: 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena

29.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Příjem z prodeje nemovitých věcí bude od roku 2021 osvobozen až po 10 letech.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

664 Výnosy z precenenia cenných papierovGarance

28.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod § 80 ods. 4 postupov účtovania: V prospech účtu 664 - Výnosy z precenenia majetkových cenných papierov sa účtuje podľa § 14 postupov účtovania. V prospech účtu 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje ...

Přístupné pro: Slovensko | Super

315 Ostatné pohľadávkyGarance

28.9.2020, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 315 má celkom široké použitie. Účtovné jednotky ho hlavne používajú v súlade s § 49 ods. 5 postupov účtovania, kde podľa tohto ustanovenia sa na účte 315 - Ostatné pohľadávky účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov napríklad reklamácie voči…

Přístupné pro: Slovensko | Super

Zmeny v odpočte daňovej straty právnických osôb v súvislosti s pandémiou v roku 2020Garance

28.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa § 24b ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. odpočet daňovej straty podľa odseku 1 môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia.

Přístupné pro: Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Změny v DPH u obchodování se zbožím v EU

1.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Parlament konečně schválil novelizaci zákona o DPH, která se snaží sjednotit unijní pravidla pro obchod se zbožím. Parlament schválil návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (sněmovní tisk č. 572, senátní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020

28.8.2020, Zdroj: Finanční správa

Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění dochází od 1. září 2020 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změny v daních čekající na schválení

8.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V Parlamentu čeká na schválení několik vládních návrhů, které se dotýkají zdanění v tomto a následujících letech. Poslanecká sněmovna má na programu schůze svolané od 10. 9. projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a některé další zákony v souvislosti s paušální daní ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

8 konkrétních tipů na zjednodušení práce účetních

23.7.2020, Zdroj: Fidoo

... Dozvíte se mj., jak získávat podklady od zaměstnanců průběžně a konec měsíce zvládnout s úsměvem a bez stresu. Zmiňovaný konec měsíce je tu a vypadá to, že nebudete moci uzavřít měsíční vyúčtování, jelikož nemáte schválené jednotlivé položky u konkrétních zaměstnanců. A je to tu, uzávěrka se nestihne ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Sazby DPH v hotelech a restauracích po novele

28.7.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Změny v sazbách DPH od 1. 5. a 1. 7. 2020 mají dopad u hotelových a restauračních služeb. Do 10% sazby daně byly přeřazeny stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného piva a nově od 1. července též ubytovací služby. Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci vyjasňující použití sazeb ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 381/2020 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 382/2020 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021 (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 383/2020 Sb. o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021 (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 384/2020 Sb. novela nař. vl. č. 110/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 385/2020 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 154)
  • 386/2020 Sb. ruší zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 25.9.2020 v částce č. 155)
  • 387/2020 Sb. o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 388/2020 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 156)
  • 389/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, FIX % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
  • 390/2020 Sb. určuje emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 V, CPI % (vyšlo dne: 30.9.2020 v částce č. 157)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Mzdový specialista

8.10. – 30.10.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Specialista na IFRS

20.10. – 25.11.2020, Praha, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Oblast Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS) je poměrně komplexní a její studium a plné porozumění vyžaduje značnou část času. Navíc v oblasti IFRS dochází v letech 2018 a 2019 k řadě podstatných změn, v účinnost vstupuje několik důležitých standardů. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k účtování a vykazování podle IFRS. Na semináři se účastníci seznámí nejen se základy IFRS, ale i se složitějšími příklady rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS. Na praktických příkladech, které si zpracují doma, si osvěží probíranou látku a zkusí si připravit řešení případů, které mohou následně použít ve své denní praxi.

Konference Digitalizace účetnictví 2020

21.10.2020, Brno, Ing. Jolana Pražáková, MVDr. Milan Vodička

Svět kolem nás prochází posledních pár let bouřlivým vývojem. Cokoliv si lze objednat z jakéhokoliv kouta světa, ihned zaplatit prostřednictvím různých platebních nástrojů, potraviny nám dovezou až domů ke dveřím, již děti ve školce umějí pracovat s mobilním telefonem, ale i z něj pořídit fotografii, upravit ji v nějaké aplikaci a poslat kamarádovi jako vtipný obrázek. Naproti tomu v účetnictví mnohé účetní jednotky vše tisknou, účtenky lepí na papír, popisují a podepisují, zakládají do šanonů. Jediné, co se opravdu změnilo, jsou dokonalejší účetní programy s řadou výstupů a tiskových sestav pro tiskárnu. Je to v tomto stavu nadále udržitelné? Není již čas převést doklady do digitální podoby a automatizovat většinu procesů oběhu dokladů včetně pořízení do účetního systému a zaúčtování? Lze to tak udělat v současných legislativních a technických podmínkách? Je to drahé nebo tím naopak můžeme ušetřit? Na tyto otázky se pokusíme nalézt odpověď na této konferenci.

Specialista na s. r. o.

3.11. – 18.11.2020, Praha, RNDr. Ivan Brychta, JUDr. Gabriela Vilímková, Ing. Josef Medek

Společnost s ručením omezením (s. r. o.) lze dnes založit prakticky „na počkání“, přičemž k tomu stačí (obrazně řečeno) kapitál ve výši 1 Kč. To je ale jen jedna stránka mince, protože s činností s. r. o. je spojeno mnoho povinností, které je nutné plnit. Akademie by měla přinést přehled toho nejdůležitějšího, co je třeba o činnosti s. r. o. vědět z hlediska vedení účetnictví, povinností k daním či z právního pohledu. Včetně podstatných změn zákona o obchodních korporacích účinných od 1. 1. 2021, abyste se na ně mohli včas připravit

Mzdový specialista II (pokročilý)

19.11. – 20.11.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem akademie je prohloubit znalosti pokročilým mzdovým účetním a připravit účastníky ke zvládání složitějších případů z praxe, které se nemusí každý měsíc vyskytovat.

Daňový kalendář
září 2020
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
29.9.2020 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za srpen 2017 více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daň. povinnost - Změny COVID-19!
29.9.2020 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za srpen 2017 více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 29.9.2020
 1 EUR27,15 CZK (+0,05)
 1 USD23,2 CZK (-0,09)
 1 GBP29,85 CZK (+0,18)
 100 RUB29,45 CZK (-0,53)
 100 JPY21,96 CZK (-0,11)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí