dnes je 16.1.2021

Nejnovější

§ 74 DŘ Vady podáníGarance

15.1.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Vychopeň Úplné znění § 74 zákona č. 280/2009 Sb. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád, s účinností ke dni 24.4.2019 Předchozí §§ 74 Následující §č. 280/2009 Sb....§ 74Vady podání(1) Má-li podání vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 85a DŘGarance

15.1.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Vychopeň Úplné znění § 85a zákona č. 280/2009 Sb. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád, s účinností ke dni 24.4.2019 Předchozí §§ 85a Následující §č. 280/2009 Sb....... Komentář k § 85a DŘ V odstavci l jsou vymezeny podmínky, za kterých může být daňová kontrola týkající se skutečností, které již ...

Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 85 DŘGarance

15.1.2021, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jiří Vychopeň Úplné znění § 85 zákona č. 280/2009 Sb. 280/2009 Sb. Zákon daňový řád, s účinností ke dni 24.4.2019 Předchozí §§ 85 Následující §č. 280/2009 Sb....§ 85(1) Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 111 ZP Minimální mzdaGarance

15.1.2021, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivan Tomší Úplné znění § 111 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 111 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 111Minimální mzda(1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu podle § 3. Mzda, plat ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 147-149 ZP Pořadí a postup srážek ze mzdyGarance

15.1.2021, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Bořivoj Šubrt Úplné znění § 147-149 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 147-149 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 147(1) Zaměstnavatel smí srazit zaměstnanci [§ 146 písm. a)] jena) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,b) pojistné ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 271q - 271s ZP Uplatnění práva, projednání s odborovou organizací a zvýšení odškodnění soudní cestouGarance

15.1.2021, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Pavla Hloušková Úplné znění § 271q-271s zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2021 Předchozí §§ 271q-271s Následující §č. 262/2006 Sb....§ 271qPráva vyplývající z § 271g až 271j nejsou závislá na tom, zda zaměstnanec před svou smrtí ve stanovené lhůtě právo ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

§ 347 ZP Výklad některých pojmůGarance

15.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Věra Bognárová Úplné znění § 347 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 30.7.2020 Předchozí §§ 347 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 347(1) Ohrožením nemocí z povolání se rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Změna osvobození nájmu od 1.1.2021 a korekce DPHGarance

15.1.2021, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych požádat o radu při změně uplatňování DPH u nájmu nemovitostí mezi dvěma plátci DPH dle § 56a ZDPH. Doposud mohl klient (fyzická osoba, § 9, plátce DPH) pronajímat nemovitost jiné právnické osobě, plátci DPH a zatěžovat nájem DPH. Vzhledem k tomu,…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdravotní pojištění zaměstnancůGarance

15.1.2021, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je plátcem pojistného za své zaměstnance. Ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZP”), je pojištěnec…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Informace k Prohlášení poplatníka pro rok 2021 a Žádosti o roční zúčtování za rok 2020

15.1.2021, Zdroj: Finanční správa

Generální finanční ředitelství zaznamenalo zvýšenou frekvenci dotazů od plátců daně ze závislé činnosti na možnosti jakou formou předložit zaměstnancem Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2021 (dále jen…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Pronájem nemovitých věcí od roku 2021

17.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonem č. 80/2019 Sb. se mění s účinností od 1. 1. 2021 pravidla pro volbu zdanění při pronájmu nemovitých věcí. Pronájem nemovité věci je podle současného znění § 56a ZDPH plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet. Pronajímatel si však může zvolit zdanění, pokud je nájemcem plátce DPH a používá ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změny v DPH od roku 2021

16.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V legislativním procesu je návrh změn v zákoně o DPH od roku 2021. Změny jsou motivovány povinností implementovat změny vyplývající z unijních předpisů. Přestože předloha má nabýt účinnosti od 1. října 2020 a 1. ledna 2021, na úrovni EU byly změny v oblasti prodeje zboží na dálku posunuty na 1. července ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

4.1.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

... Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů. Daňový balíček na rok 2021 Daňová úleva pro zaměstnance Zrušením konceptu superhrubé mzdy zůstanou lidem v peněženkách tisíce. Změnou výpočtu daně z příjmů dojde také ke zjednodušení ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Snížení limitu úroků z úvěrů na bytové potřeby

24.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 386/2020 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2021 snížen limit výše úroků, které lze uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně, z 300 000 Kč na 150 000 Kč.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Projednávané změny v daních

1.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Parlamentu bylo předloženo několik vládních návrhů na daňové změny. Jak to vypadá s jejich schválením? Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a některé další zákony v souvislosti s paušální daní (tisk 922), má sjednotit platby na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojistné v jednu ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 6/2021 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb.a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. (vyšlo dne: 12.1.2021 v částce č. 3)
  • 7/2021 Sb. ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb. a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb. (vyšlo dne: 12.1.2021 v částce č. 4)
  • 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů Katalog odpadů (vyšlo dne: 12.1.2021 v částce č. 5)
  • 9/2021 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 10/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 11/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 7.1.2021 v částce č. 6)
  • 12/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 11.1.2021 v částce č. 7)
  • 13/2021 Sb. novela zák. č. 119/2002 Sb., č. 156/2000 Sb. a č. 634/2004 Sb. (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 15/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů 2020

19.1.2021, On-line, Tomáš Líbal

Na webináři se seznámíte s praktickými postupy účetních operací nezbytných pro správné uzavření účetnictví za rok 2020 a sestavení účetní závěrky podnikatelských subjektů. Výklad bude zaměřen i časté chyby, kterých se dopouští účetní jednotky.

Korekce DPH u majetku a jiných přijatých plnění (příklady)

20.1.2021, On-line, Ing. Jana Kolářová

Seminář volně navazuje na "Poslední přiznání k DPH za rok 2020". Tentokrát se zaměříme výhradně na příklady pro následující situace. Teorie není součástí prezentace, pouze bude vyložena při vysvětlování příkladů.

Roční zúčtování + změny v roce 2021

25.1.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Jak na roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a jaké jsou v této oblasti novinky pro rok 2021?

Účetnictví pro začátečníky

27.1. – 28.1.2021, On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Webinář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí webináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.).

Datové schránky v praxi

27.1.2021, On-line, MVDr. Milan Vodička

Webinář seznámí posluchače s aktuální situací v oblasti datových schránek a jejich využívání. Zaměřen je především na praktické příklady, problémy a konkrétní situace, včetně judikatury.

Daňový kalendář
leden 2021
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daňová povinnost:
19.1.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
19.1.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 15.1.2021
 1 EUR26,16 CZK (-0,03)
 1 USD21,58 CZK (-0,02)
 1 GBP29,39 CZK (-0,05)
 100 RUB29,38 CZK (-0,01)
 100 JPY20,8 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...