dnes je 21.4.2021

Nejnovější

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovareGarance

21.4.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare (1) Na účely tohto ustanovenia a) umeleckými dielami a zberateľskými predmetmi sú predmety uvedené v prílohe ...

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práceGarance

21.4.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Ustanovení související Zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů § 5 písm. c) - vymezení tzv. vážných důvodů mj. pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti § 14 - definice zprostředkování zaměstnání § 18 - základní ustanovení § 19 až 21 - práva a povinnosti ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Inventarizace majetku a závazkůGarance

21.4.2021, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D. Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Příloha č. 1: Termínovaný plán inventur Příloha č. 2: Inventarizační zápis (vzor) ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účtovné a daňové odpisy v roku 2021Garance

21.4.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri hospodárskej činnosti sa využíva hmotný a nehmotný majetok, ktorého podstata spočíva v tom, že sa nespotrebuje jednorazovo pri vykonávanej činnosti, ale slúži počas dlhšej doby. Svoju hodnotu postupne prenáša do hodnoty výsledkov činnosti vo forme odpisov.…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Postup při zpětném odpočtu DPH z vozuGarance

21.4.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2018 došlo u FO ke koupi vozidla, to bylo v ceně včetně DPH zařazeno do majetku a odpisováno. V roce 2019 se FO stala plátcem DPH a uplatnila 4/5 DPH. Jaký je správný postup pro úpravu pořizovací ceny vozidla? Jak správně zaúčtovat v daňové evidenci a…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH a nákup licence SW programuGarance

21.4.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od německého prodejce (GmbH s německým DIČ) jsme si v březnu koupili 10 kusů licence na program umožňující editaci pdf (včetně 3leté podpory). Faktura od prodejce zahrnuje i DPH pro kupujícího ve výši 21 %. Naše firma je plátcem DPH. Je správně, že faktura je…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využitíGarance

21.4.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Kolářová Příloha č. 2 - Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně Komentář: Novelou č. 609/2020 Sb. byl s účinností od 1. 1. 2021 doplněn zákon o DPH následovně: V příloze č. 2 se za položku „38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.” vkládá nová položka, která zní ...

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Osvobození výher z hazardních herGarance

21.4.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 10 odst. 3 písm. b) ZDP osvobozuje u fyzických osob výhry hazardních her, ale od 1. 1. 2020 jen do výše 1 000 000 Kč.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentár k ZDPH § 56 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátuGarance

20.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál § 56 (1) Zahraničná osoba, ktorá nemá na území Európskej únie sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa na území Európskej únie obvykle nezdržiava (ďalej len „zahraničná osoba z tretieho štátu”), má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri hnuteľnom ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Volná pracovní místaGarance

20.4.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Petr Bukovjan Ustanovení související Zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů § 35 - oznamování volných pracovních míst včetně obecné definice tohoto volného pracovního místa § 37 - charakteristika volného pracovního místa § 37a - centrální evidence volných pracovních ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Práce a mzdy | Super
více článků
Nejčtenější

Kompenzační bonus pro rok 2021

6.4.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, nastavil nové podmínky pro tzv. kompenzační bonus. Zajímavé jsou dopady pro různé příjmové skupiny.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů

16.2.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace daňového řádu pozměnila pravidla pro podání přiznání a splatnost daně. Další zásahy přineslo prominutí ministryně financí.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Covidové finanční podpory v daních fyzických osob

16.3.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolu s blížícím se termínem pro podání přiznání je potřeba vyřešit, jak se příjmy z finančních podpor projeví v daních příjemců.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Kompenzační bonus pro podnikatele - nejčastější otázky

30.10.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP navazuje na úspěšný program z jarních měsíců.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) - postupy lékařů a zaměstnavatelů

18.3.2021, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V této zprávě ČSSZ přináší vysvětlení a příklady postupů při vystavování eNeschopenek z důvodu karantény nebo izolace, na které následně ze strany zaměstnavatele bude navazovat výplata tzv. izolačky.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 158/2021 Sb. novela vyhl. č. 419/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 159/2021 Sb. o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 160/2021 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 162/2021 Sb. o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 163/2021 Sb. novela vyhl. č. 30/2017 Sb. (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 164/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 165/2021 Sb. novela vyhl. č. 84/2005 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 166/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 167/2021 Sb. o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novinky v DPH 2021

27.4.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

IFRS v praxi - dvoudenní

18.5. – 19.5.2021, On-line, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Účetnictví pro začátečníky

1.6. – 10.6.2021 (1.6.2021, 3.6.2021, 8.6.2021, 10.6.2021), On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Webinář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.).

Rok 2021 se zákonem o DPH - zásadní změny na příkladech a grafech

16.6.2021, On-line, Ing. Jana Ledvinková

Seznámení se zásadními změnami, které již v zákoně o DPH úderem 1. ledna 2021 nastaly a které nás mohou ještě v létě, nebo spíše na podzim roku 2021 potkat.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

23.6.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Daňový kalendář
duben 2021
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Nejbližší daňová povinnost:
23.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za březen více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
23.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za březen více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 20.4.2021
 1 EUR25,91 CZK (+0,01)
 1 USD21,5 CZK (-0,01)
 1 GBP30,02 CZK (+0,03)
 100 RUB28,06 CZK (-0,17)
 100 JPY19,83 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...