dnes je 28.1.2021

Nejnovější

Pronájem hmotného dlouhodobého movitého majetku od osoby nepodnikajícíGarance

28.1.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za jakých podmínek je možné si pronajmout od osoby nepodnikající hmotný movitý majetek - jedná se o váhu nákladních vozidel již starší? Toto nové zařízení má cenu cca 500 000 Kč, a proto volíme tento postup. Nájemní smlouva by měla zahrnovat možnost zahrnout…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

668 Ostatné finančné výnosyGarance

28.1.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Účtovný prípad   MD   D   Prebytok v pokladníc, cenín, krátkodobého finančného majetku a dlhodobého finančného majetku   211, 213,   25., 06.   668   Zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín pri likvidácii spoločnosti alebo družstva   415   668   Poskytnutie ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

Zaúčtování přijaté faktury do správného obdobíGarance

28.1.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účetní jednotka 7. ledna 2021 obdržela fakturu s textem „úklidové služby leden 2021”. DUZP na faktuře je 31. 1. a datum vystavení je 3. 2. 2021. Podle mého názoru je nutné tuto fakturu zaúčtovat nákladově do ledna 2021, ale DPH je možné uplatnit nejdříve za…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Postavení valné hromady a její působnostGarance

27.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti (viz § 44 odst. 1 ZOK). Ve snaze o zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy jednotlivých typů obchodních společností došlo s nástupem zákona o obchodních korporacích k výraznému nárůstu počtu paragrafů…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Právo | Super

648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnostiGarance

27.1.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Účtovný prípad   MD   D   Prebytok materiálu a tovaru (okrem prípadov, kedy sa chybne účtovalo pri ich vyskladnení)   112, 132   648   Tržby v hotovosti za poskytnuté služby, ktoré sú súčasťou ostatnej hospodárskej činnosti a daňová povinnosť DPH   211   648, 343   Nájomné prijaté v ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Slovensko | Super

Povinnosti zaměstnavatele související se zaměstnáváním osob se zdravotním postiženímGarance

27.1.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vůči osobám se zdravotním postižením mají zaměstnavatelé několik povinností. A protože důležitý je v tomto kontextu termín 15. února, který se blíží, připomeňme si je.

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

DPH a fakturace podnájmuGarance

27.1.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce daně má v nájmu od fyzické osoby rodinný dům, kde vykonává podnikatelskou činnost a jednu místnost pronajímá účetní společnosti. Může od 1. 1. 2021 fakturovat podnájem s DPH?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Odpis nedobytných pohledávekGarance

26.1.2021, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Daniela Lampová Fyzická osoba vede daňovou evidenci. Eviduje neuhrazené pohledávky za dlužníkem. Fyzická osoba provedla zednické práce, odběratel fakturu neuhradil. Je možné odepsat nějakým způsobem nedobytné pohledávky, jak toto vyřešit? Pohledávky jsou staré dva roky. Zákon č. 586/1992 Sb. , o ...

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

479 Ostatné dlhodobé záväzkyGarance

26.1.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Účtovný prípad   MD   D   Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   701   479   Prijatá dlhodobá pôžička od rôznych subjektov (vrátane dlhodobej pôžičky od spoločníkov a členov okrem pôžičky v rámci konsolidovaného celku a vrátane dlhodobej finančnej výpomoci ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Přístupné pro: Slovensko | Super

Daň z pozemkůGarance

26.1.2021, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecné informace obsahuje text  Daň z nemovitých věcí . Daň z pozemků je první částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „ZDN”).

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

4.1.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

... Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů a podnikatelů. Daňový balíček na rok 2021 Daňová úleva pro zaměstnance Zrušením konceptu superhrubé mzdy zůstanou lidem v peněženkách tisíce. Změnou výpočtu daně z příjmů dojde také ke zjednodušení ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pronájem nemovitých věcí od roku 2021

17.11.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonem č. 80/2019 Sb. se mění s účinností od 1. 1. 2021 pravidla pro volbu zdanění při pronájmu nemovitých věcí. Pronájem nemovité věci je podle současného znění § 56a ZDPH plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet. Pronajímatel si však může zvolit zdanění, pokud je nájemcem plátce DPH a používá ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Novinky v daních od roku 2021 - stručně a jasně

11.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přes dramatický průběh schvalování klíčového zákona upravujícího zdanění pro rok 2021 byly novinky schváleny a vydány ve Sbírce zákonů tak, že účinnost nastala 1. ledna 2021.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

12.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021. Od 1. 1. 2021 nelze zvolit zdanění pro nájem staveb pro trvalé bydlení. Co se jimi rozumí, vychází ze stavebně právních předpisů, které informace vyjmenovává. Vymezení okruhu nemovitých věcí uvedených ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Projednávané změny v daních

1.12.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Parlamentu bylo předloženo několik vládních návrhů na daňové změny. Jak to vypadá s jejich schválením? Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů a některé další zákony v souvislosti s paušální daní (tisk 922), má sjednotit platby na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojistné v jednu ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 15/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 15.1.2021 v částce č. 8)
  • 16/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.1.2021 v částce č. 9)
  • 17/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 18.1.2021 v částce č. 9)
  • 18/2021 Sb. o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 19/2021 Sb. novela vyhl. č. 246/2001 Sb. (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 20/2021 Sb. o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů (vyšlo dne: 20.1.2021 v částce č. 10)
  • 21/2021 Sb. o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (vyšlo dne: 22.1.2021 v částce č. 11)
  • 22/2021 Sb. o změně krizových opatření (vyšlo dne: 22.1.2021 v částce č. 11)
  • 23/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (vyšlo dne: 22.1.2021 v částce č. 11)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novinky v DPH 2021

29.1.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

Účetní závěrka - mikro a malé účetní jednotky s povinností ověření auditorem

1.2.2021, On-line, Tomáš Líbal

On-line seminář je určen podnikatelským subjektům, které spadají do kategorie mikro a malé účetní jednotky a zároveň mají povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

1.2.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ on-line

8.2.2021, On-line, Ing. Jiří Jindrák

Upozornění na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.

Účetní a daňové doklady - fakturace

11.2.2021, On-line, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Daňový kalendář
leden 2021
PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Nejbližší daňová povinnost:
29.1.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2020 více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
29.1.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2020 více k tomuto tématu

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 27.1.2021
 1 EUR26,03 CZK (-0,05)
 1 USD21,48 CZK (+0,01)
 1 GBP29,44 CZK (+0,04)
 100 RUB28,37 CZK (-0,2)
 100 JPY20,68 CZK (-0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...