dnes je 24.4.2024

Input:

423 - Statutární fondy

6.4.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

423 – Statutární fondy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje tvorba a čerpání statutárních fondů, které se tvoří ze zisku u obchodních korporací vždy podle uzavřené společenské smlouvy, přijatých stanov a vnitřních směrnic.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku

§ 24–27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.III.2. – Statutární a ostatní fondy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Tvorba statutárního fondu ze zisku 428,
431
423
2. VZ Použití statutárního fondu:


a) na zvýšení základního kapitálu (dosud nezapsané do obchodního rejstříku) 423 419
b) na úhradu ztráty minulých let 423 429
c) na úhradu ztráty běžného účetního období v roce následujícím 423 431
BÚ,
P,
PF,
VZ
d) na úhradu sociálních, kulturních, sportovních, aj. výdajů podle stanov nebo společenské smlouvy

Statutární fondy tvořené ze zisku po zdanění může účetní jednotka použít k účelům nad rámec nákladů (výdajů) uznaných zákonem o daních z příjmů. Jejich použití musí účetní jednotka upravit vnitřními předpisy.
§ 6 odst. 9 písm. c), d) a g) ZDP,
§ 25 odst. 1 písm. h), písm. t) ZDP.
  • přímé čerpání

423 211,
221

  • úhrada nakupovaných služeb

423 325,
321

  • úhrada poskytnutých vlastních výkonů účetní jednotky při jejich aktivaci

423 586 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Poznámka:

Podle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny příjmy ze závislé činnosti:

nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního

Nahrávám...
Nahrávám...