dnes je 14.6.2024

Input:

Lex Ukrajina - pracovněprávní řešení

25.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2.2.1
Lex Ukrajina – pracovněprávní řešení

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Lex Ukrajina – pracovněprávní řešení

V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině přijala Česká republika mj. sadu tří zákonů, souhrnně označovaných jako "Lex Ukrajina". Jedná se o zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů ("Imigrační UA zákon"), dále o zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o UA zaměstnanosti"), a o zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem Lex Ukrajina je zjednodušení právního postavení osob donucených uprchnout z Ukrajiny před válkou, na jehož základě je dotčeným osobám:

  • přiznáno právo pobytu,

  • poskytnuto zdravotní pojištění,

  • umožněno jednodušeji nastoupit do zaměstnání,

  • studentům umožněn pozdější termín pro přijímací zkoušky do škol (od MŠ až po VŠ), a tedy i zjednodušení zařazení se do vzdělávacího systému,

  • poskytnuto hmotné zabezpečení (humanitární dávka 5 000 Kč měsíčně pro osobu v měsíci, kdy byla udělena dočasná ochrana. V případech materiální nouze může být dávky poskytnuta opakovaně, celkem však max. 5 po sobě jdoucích měsíců).

V tomto článku se detailněji věnujeme jen prvním třem bodům, které úzce souvisí s pracovněprávní oblastí.

PRÁVO POBYTU A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Občané Ukrajiny mohou dle platných pravidel využít k příjezdu do země bezvízového styku (za účelem turismu, bez výdělečné činnosti), a to na dobu až 90 dnů od vstupu do Schengenského prostoru. V takovém případě mají mít zaplaceno komerční zdravotní pojištění pro ČR.

Protože se většina občanů nebude moci jen tak vrátit zpět do země, bylo v zásadě od počátku válečného konfliktu udělováno dotčeným občanům Ukrajiny vízum nad 90 dnů za účelem strpění. Dále jim byl udělen statut státního pojištěnce pro účely veřejného zdravotního pojištění po dobu, kdy nevykonávají výdělečnou činnost (časově omezeno).

Rada EU svým rozhodnutím 2022/382 ze dne 4. března 2022 ("Rozhodnutí Rady") stanovila, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES (dále jen "Směrnice") a že se tedy osobám uvedeným v Rozhodnutí Rady uděluje dočasná ochrana. Protože Směrnice není přímo použitelná (vyžaduje implementaci národním právním předpisem), bylo potřeba zrevidovat stávající českou a případně přijmout novou právní úpravu. Tím je Imigrační UA zákon (jako součást balíčku Lex Ukrajina), který se použije přednostně před zákonem č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle Imigračního UA zákona se postupuje od 21. 3. 2022. Dočasná ochrana se uděluje osobám, které na

Nahrávám...
Nahrávám...