dnes je 2.3.2024

Input:

Výpočet zdravotního pojištění a odvod pojistného

4.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.12.1 Výpočet zdravotního pojištění a odvod pojistného

Ing. Olga Krchovová

Priklad

Příklad

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. 1. 2022. Jeho úvazek je sjednán v rozsahu 40 hodin týdně a jedná se o rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. Ve svátek zaměstnanec nepracuje. Zaměstnavatel za svátek poskytuje zaměstnancům poměrnou část měsíční mzdy (stanoveno vnitřním předpisem). Měsíční mzda zaměstnance činí 16 450 Kč.

Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance kódem "P" s datem 1. 1. 2022, protože tento den je dnem nástupu do zaměstnání uvedeným v pracovní smlouvě. Pojistné bude odvedeno i z příjmu za svátek, protože se jedná o příjem podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Výpočet:

Ze mzdy zaměstnance činí pojistné 13,5 %  16 450 × 13,5 % = 2 220,75, zaokr. (na korunu nahoru) 2 221 Kč  
z toho zaměstnanec 1/3  2 221 : 3 = 740,33, zaokr. (na korunu nahoru) 741 Kč *) 
z toho zaměstnavatel zbytek do 13,5 %  2 221 – 741 = 1 480 Kč  
Celkem bude odvedeno  2 221 Kč  

*) Zákon nestanoví, jak zaokrouhlovat zdravotní pojištění v případě výpočtu třetin, avšak obecně se uplatňuje zaokrouhlení 1/3 za zaměstnance nahoru a dopočtu

Nahrávám...
Nahrávám...