Daňový kalendář

 

DU profi LIVE

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 18.9.2018
 1 EUR25,45 CZK (-0)
 1 USD21,76 CZK (-0,05)
 1 GBP28,61 CZK (-0,03)
 100 RUB32,15 CZK (+0,08)
 100 JPY19,4 CZK (-0,06)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,25 % platnost od 3.8.2018
Diskontní sazba0,25 % platnost od 3.8.2018
Lombardní sazba2,25 % platnost od 3.8.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

 

Nejnovější

Daňové doklady - prokazování v DPHGarance

19.9.2018, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer
Význam daňových dokladů pro účely daně z přidané hodnoty je všem daňovým subjektů zcela jasný: dokládají uskutečněná plnění a slouží jako poklad pro uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dohoda o provedení práce studentovi, motivační příspěvek a odvodyGarance

19.9.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám odvádět daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění v případě že zaměstnanec na dohodu o provedení práce, s příjmem do 10 000 Kč měsíčně za odpracované hodiny, bude dále dostávat stipendium ve výši 2 000 Kč měsíčně? Vykonává pomocné zeměměřičské práce.…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Motivační příspěvek na vzdělávání budoucích zaměstnancůGarance

18.9.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel může při splnění zákonných podmínek zahrnout do daňových nákladů motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi, který se pro něj připravuje na budoucí výkon profese. Poskytování tohoto příspěvku musí…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018

Dar přijatý postiženým dítětemGarance

18.9.2018, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postižené dítě obdrželo dar na pomůcky usnadňující vzdělávání. Podle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP je limit pro osvobození 15 000 Kč od jednoho dárce. Dítě přijímá vždy v jednom roce dar 15 000 Kč od osoby blízké (otec). Bude tento dar osvobozen i za situace, že…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Evidence pro účely daně z přidané hodnotyGarance

18.9.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Evidence pro účely daně z přidané hodnoty na jedné straně slouží plátci nebo osobě identifikované k dani jako podklad pro sestavení daňových přiznání, souhrnných hlášení a kontrolních hlášení, na druhé straně slouží správci daně ke kontrole a ověřování…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Konkurenční činnost zaměstnance vůči zaměstnavateliGarance

18.9.2018, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Jak chápat konkurenční činnost zaměstnance vůči zaměstnavateli? Je možné tento pojem blíže specifikovat? Právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 304 ZP § 310 - § 311 ZP Je třeba ...
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super

Očekávané změny v DPH na úrovni EU

18.9.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Během posledního roku předložila Evropská komise řadu legislativních návrhů, které budou mít vliv na budoucí fungování DPH.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Stálá provozovna z hlediska daňovéhoGarance

17.9.2018, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při vymezení a popsání tohoto tématu a daňových nákladů k němu se vážících je třeba zařadit si pojem stálá provozovna v rámci daňové soustavy a podnikání vůbec, aby se nezaměňoval např. s pojmem provozovna podle živnostenského zákona nebo dle zákona o DPH.…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018

Sledování příjmu zaměstnance v důsledku nemoci z povoláníGarance

17.9.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Prosím o vyjádření k nemoci z povolání v případě, že zaměstnanec zůstává ve firmě na stejné pozici a stejných tarifních podmínek. Máme u pracovníka sledovat, zda mu výdělek klesá oproti mzdě před přiznání nemocí z povolání? Vychází se ...
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super

Oznamovací povinnost zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

17.9.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Poměrně často řešíme ve zdravotním pojištění u našich zaměstnanců a zaměstnankyň postupy při plnění oznamovací povinnosti v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou a péčí o děti včetně navazujícího odvodu pojistného. Občas ...
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super
Nejčtenější

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyGarance

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarance

23.2.2018, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Režim přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepřiznává osoba, která plnění poskytla, ale příjemce daného plnění. Funguje to obdobně jako při pořízení zboží z jiného…
více
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Prodej obchodního závoduGarance

4.10.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tomto článku rozebíráme problematiku prodeje obchodního závodu, a to z pohledu právního, účetního a daňového, a to především z pohledu prodávajícího.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016

Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování cestovních náhradGarance

28.11.2016, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po ukončení pracovní cesty se provádí vyúčtování cestovních náhrad, při kterém se postupně určuje celková výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, porovnává se zálohou, která byla zaměstnanci na tuto pracovní cestu poskytnuta, a zjišťuje výše přeplatku…
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super

Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.Garance

26.9.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 170/2017 Sb. provedl řadu změn v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku. Souhrnným přehledem změn v odpisování hmotného majetku se již blíže zabýval Ing. Jiří Vychopeň v článku „ Novela zákona o daních z příjmů od 1. 7. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejnovější Právní předpisy
  • 196/2018 Sb. o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění (vyšlo dne: 12.9.2018 v částce č. 97)
  • 197/2018 Sb. novela nař. vl. č. 43/2018 Sb. (vyšlo dne: 12.9.2018 v částce č. 98)
  • 198/2018 Sb. o vydání zlaté mince "Hrad Rabí" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 12.9.2018 v částce č. 98)
  • 199/2018 Sb. o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2) nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2 (vyšlo dne: 14.9.2018 v částce č. 99)
  • 200/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb. (vyšlo dne: 14.9.2018 v částce č. 99)
  • 201/2018 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (vyšlo dne: 14.9.2018 v částce č. 100)
  • 202/2018 Sb. novela nař. vl. č. 318/2017 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 203/2018 Sb. o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 101)
  • 204/2018 Sb. novela vyhl. č. 84/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 102)
  • 205/2018 Sb. novela vyhl. č. 228/2008 Sb. (vyšlo dne: 20.9.2018 v částce č. 102)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Účetní a daňové doklady - fakturace 2018 aneb praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH
14. 9. 2018, Pátek
Tomáš Líbal

Cílem semináře je seznámit se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH v roce 2017 a v 2018.

Zavedení IFRS do účetní praxe
17. 9. 2018, Pondělí
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky s otázkami, které při zavedení IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) do účetní praxe vznikají a jejich řešením. Dále projít základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy. Tento kurz je vhodným pro první setkání s IFRS nebo naopak pro osvěžení znalostí získaných dříve.

Účetnictví pro začátečníky - dvoudenní
24. - 25. 9. 2018, Pondělí - úterý
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.)

Cestovní náhrady 2018
8. 10. 2018, Pondělí
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení./p>

IFRS v praxi - dvoudenní
17. - 18. 10. 2018, Středa - čtvrtek
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.