Daňový kalendář

 

DU profi LIVE

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 26.4.2018
 1 EUR25,48 CZK (+0,02)
 1 USD20,94 CZK (+0,05)
 1 GBP29,25 CZK (+0,11)
 100 RUB33,29 CZK (-0,34)
 100 JPY19,18 CZK (+0,04)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Daňové přiznání (ZDN)Garance

26.4.2018, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jan Koreček Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení   Místní příslušnost   Ke správě daní je místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází ( § 13 odst. 2 DŘ ).   Od zdaňovacího období roku 2013 nastala u  ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancomGarance

26.4.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom popri mzde rôzne iné výhody alebo zvýhodnenia, ktoré v podstate zvyšujú mzdu zamestnanca. Ide o peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú poskytované z titulu výkonu prevádzky zamestnávateľa alebo zo…
více
ZámekPřístupné pro: Slovensko | Super

Pozemek v evidenci developerské společnostiGarance

26.4.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Developerká společnost koupila v roce 2017 pozemek, nárokovala si odpočet 21%. Na tomto pozemku staví bytový dům pro sociální bydlení. V domě vznikne společenství vlastníků jednotek a pozemek se postupně rozprodá společně s byty vlastníkům. Jak evidovat…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Společnost a DPHGarance

26.4.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2018 se moje dcera stala živnostníkem a připojila se do mé firmy. Sepsali jsme tedy smlouvu o společnosti (dříve sdružení), kde má každý společník podíl 50 %. Já, jakožto první společník (otec), jsem plátcem DPH a vedu daňovou evidenci. Dotaz tedy…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Prodej obchodního podílu na obchodní korporaci po rozpadu SJMGarance

26.4.2018, Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manželé nabyli za trvání manželství v roce 2002 do společného jmění manželů (SJM) 100% podíl na obchodní korporaci, byť zapsaným vlastníkem v obchodním rejstříku (OR) byl pouze manžel. Po rozvodu manželství v roce 2015 byla v rámci rozdělení SJM zapsána do OR…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Změna při vyplňování u transakcí se spojenými osobami

26.4.2018, Zdroj: Finanční správa
Pro zdaňovací období započatá v roce 2017 dochází ke změnám při vyplňování Samostatné přílohy k položce 12 I. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „Příloha k TP“).
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Oznamovací povinnost u daně z nemovité věciGarance

25.4.2018, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud poplatník prodá všechny nemovité věci v územní působnosti jednoho správce daně, nebo přestane být jejich vlastníkem z jiného důvodu, nebo tyto nemovité věci zanikly, je povinen oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátemGarance

25.4.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účet    NÚR   Interpretace Národní účetní rady    JUD    Judikáty   KDP    Zápisy Koordinačního výbory Komory daňových poradců a GFŘ   01x    I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentár k ZDP § 25aGarance

25.4.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 25a Vstupnou cenou finančného majetku1) je a) obstarávacia cena,118) ak bol finančný majetok nadobudnutý kúpou okrem reálnej hodnoty podľa písmena d), b) cena zistená podľa osobitného predpisu,29) ak bol finančný majetok nadobudnutý ...
více
ZámekPřístupné pro: Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nemovité věci a zákon o DPH - uplatnění DPH u dodání nemovitých věcíGarance

25.4.2018, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Článek pojednává o tom, jak správně postupovat při dodání nemovitých věcí, ať už pozemku či stavby, jednotky či inženýrské sítě, z pohledu daně z přidané hodnoty.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejčtenější

Pomůcka pro vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017Garance

20.11.2017, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tato praktická pomůcka pro vyplňování daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017 je členěna tak, jak předpokládáme, že bude členěn tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob č. 25 5405 MFin 5405 vzor č. 24, platný pro zdaňovací období…
více
ZámekPřístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtová skupina 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceGarance

27.9.2016, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výkaz zisku a ztráty má od roku 2016 již jen dvě části: provozní a finanční výsledek hospodaření. Byl zrušen mimořádný výsledek hospodaření, a tím i účtová skupina „58 - jako Mimořádné náklady” a účtová skupina „68 - Mimořádné výnosy”. Všechny původní účty…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyGarance

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Registrace k DPH na základě žádostiArchiv

16.8.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Registrace k DPH na základě žádosti osoby povinné k dani (dále jen dobrovolná registrace) je upravena v ustanovení § 6f a § 94a ZDPH . Z tohoto ustanovení vyplývá, že osoby povinné k dani, pokud se nestanou plátci z důvodů vymezených v § ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015

Daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2017Garance

13.2.2018, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cílem tohoto článku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách činnosti zejména podnikatelských právnických osob. Podrobněji budou rozebrány běžné situace, které mohou v praxi činit problémy. Čtenář po přečtení…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016
Nejnovější Právní předpisy
  • 63/2018 Sb. o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 64/2018 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 65/2018 Sb. vyhlašuje částku odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částku 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory (vyšlo dne: 18.4.2018 v částce č. 32)
  • 66/2018 Sb. novela vyhl. č. 503/2006 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2018 v částce č. 33)
  • 67/2018 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 34)
  • 68/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 34)
  • 69/2018 Sb. ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017 (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 34)
  • 70/2018 Sb. novela vyhl. č. 252/2004 Sb. (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 35)
  • (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 35)
  • 71/2018 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019 (vyšlo dne: 27.4.2018 v částce č. 36)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Daňové a účetní novinky
18. 4. 2018 Středa
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti, a to zejména v souvislosti se schválenými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a se změnami v účetních prováděcích vyhláškách a českých účetních standardech.. 

Ochrana osobních údajů, GDPR a účetnictví
25. 4. 2018 Středa
Mgr. Martin Kornel, Ph.D.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vysoce aktuálním tématem - ochranou osobních údajů (GDPR) z pohledu účetnictví. Účastníci mají možnost položit ještě před konáním semináře otázku, na kterou dostanou odpověď během semináře.

DPH 2018 v praxi - příklady, příklady, příklady...
10. 5. 2018 Čtvrtek
Olga Holubová

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. 

Účetnictví pro začátečníky
24. - 25. 5. 2018 Čtvrtek a pátek
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti  účetnictví, se specifikacemi  účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.)

Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ
24. 5. 2018 Čtvrtek
Ing. Jiří Jindrák

Cílem semináře je upozornit na nejčastější problémy, které daňový subjekt řeší v případě kontroly finančního úřadu.