Daňový kalendář

 

DU profi LIVE

 

Facebook

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 13.7.2018
 1 EUR25,92 CZK (-0,01)
 1 USD22,26 CZK (+0,02)
 1 GBP29,29 CZK (-0,09)
 100 RUB35,76 CZK (-0,06)
 100 JPY19,78 CZK (+0,01)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 28.6.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba2 % platnost od 28.6.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

Předpověď počasí

 

 

Nejnovější

§ 65 ZP Skončení pracovního poměru na dobu určitouGarance

16.7.2018, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 65 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 262/2006 Sb....§ 65Skončení pracovního poměru na dobu určitou(1) Pracovní poměr na dobu určitou může skončit ...
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zdravotní pojištění a vystavování potvrzení ze strany zaměstnavateleGarance

16.7.2018, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
V souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění vznikají i situace, kdy si musí zaměstnavatel určitým způsobem pomoci tak, aby byl při odvodu pojistného zajištěn postup v souladu s právní úpravou zdravotního pojištění, nejčastěji v návaznosti na…
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super

Nákup majetku - vazba na DPHGarance

16.7.2018, Ing. Ladislav Pitner, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čtvrtletní plátce DPH pořídil stroj do výroby elektroniky ze Slovenska za 2 000 EUR. Faktura vystavena dne 13. října. Stroj dodán 20. října, do užívání bude zařazen dne 2. listopadu. Jak se tato operace projeví v DPH, kdy je povinnost přiznat daň, pokud je…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Automobil při přerušení podnikáníGarance

16.7.2018, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klient podnikající v automobilové dopravě (nákladní) měl v obchodním majetku 2 vozy - dodávku (již odepsaná) a osobní automobil pořízený (zařazený) v roce 2015.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Místo plnění u přeshraničních digitálních služeb do 10 000 EUR

16.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od roku 2019 mají mít poskytovatelé digitálních služeb výjimku z povinnosti odvádět DPH ve státě příjemce služeb, pokud celková hodnota nepřekročila 10 000 EUR.
více
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zdanění parkovného poskytovaného zaměstnanciGarance

15.7.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak se bude danit na straně zaměstnance (tedy daň z příjmů ze závislé činnosti) poskytnuté parkovací místo v místě sídla zaměstnavatele? Zaměstnavatel si pronajímá parkovací místa od majitele budovy, ve které má sídlo, a dále pak toto parkovací místo poskytuje…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pronájem nemovitosti neplátci - povinnost vystavovat dokladyGarance

14.7.2018, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plátce DPH pronajímá nemovitost neplátci (obec) na základě nájemní smlouvy, kde je vyčíslena pravidelná měsíční částka nájemného. Tu dostává pronajímatel vždy na účet. Do přiznání k DPH se částka tohoto osvobozeného plnění účtuje jen na základě výpisu z…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

§ 212 ZP Dovolená za kalendářní rokGarance

13.7.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 212 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.6.2018 Předchozí § Následující §č. 262/2006 Sb....§ 212(1) Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli ...
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Flexibilní formy zaměstnávání - homeworking a teleworkingGarance

13.7.2018, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
ÚVODEM V zaměstnavatelské praxi se lze čím dál častěji setkávat s využíváním některých netradičních forem zaměstnávání zaměstnanců v pracovním poměru. Takovými formami jsou i tzv. „práce z domova” - homeworking, či „práce na dálku” - ...
více
ZámekPřístupné pro: Práce a mzdy | Super

Kopie účtenkyGarance

13.7.2018, Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jsme síť maloobchodních prodejen s povinností EET. Chtěla bych se zeptat, jak máme postupovat, když se na nás obrátí zákazník s žádostí o vystavení kopie účtenky. Jsme povinni kopii vystavit? Pokud ano, tak jaké náležitosti musí tato kopie obsahovat? Měl by i…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nejčtenější

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyGarance

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Technické zhodnoceníGarance

12.9.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem „technické zhodnocení” (dále TZ) je čistě daňový, účelově zavedený termín, který nenajdeme v právní normě upravující soukromoprávní vztahy (jako je občanský zákoník). Nejedná se ani o věc, o právo ani o jinou majetkovou hodnotu, také to pochopitelně není…
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016

Odpisy nehmotného majetku v roce 2017 a 2018 na základě změn provedených zákonem č. 170/2017 Sb.Garance

26.9.2017, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 170/2017 Sb. provedl řadu změn v daňovém odpisování hmotného a nehmotného majetku. Souhrnným přehledem změn v odpisování hmotného majetku se již blíže zabýval Ing. Jiří Vychopeň v článku „ Novela zákona o daních z příjmů od 1. 7. ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Registrace k DPH na základě žádostiArchiv

16.8.2016, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Registrace k DPH na základě žádosti osoby povinné k dani (dále jen dobrovolná registrace) je upravena v ustanovení § 6f a § 94a ZDPH . Z tohoto ustanovení vyplývá, že osoby povinné k dani, pokud se nestanou plátci z důvodů vymezených v § ...
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015

Prodej obchodního závoduGarance

4.10.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tomto článku rozebíráme problematiku prodeje obchodního závodu, a to z pohledu právního, účetního a daňového, a to především z pohledu prodávajícího.
více
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016
Nejnovější Právní předpisy
  • 133/2018 Sb. mění vyhl. č. 145/2016 Sb. (vyšlo dne: 28.6.2018 v částce č. 68)
  • 134/2018 Sb. Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních (vyšlo dne: 28.6.2018 v částce č. 68)
  • 135/2018 Sb. ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb. (vyšlo dne: 29.6.2018 v částce č. 69)
  • 136/2018 Sb. o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (vyšlo dne: 9.7.2018 v částce č. 70)
  • 137/2018 Sb. novela vyhl. č. 98/2012 Sb. (vyšlo dne: 9.7.2018 v částce č. 71)
  • 138/2018 Sb. novela nař. vl. č. 154/2005 Sb. (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 72)
  • 139/2018 Sb. o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 72)
  • 140/2018 Sb. novela vyhl. č. 48/2005 Sb. (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 73)
  • 141/2018 Sb. o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 73)
  • 142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (vyšlo dne: 12.7.2018 v částce č. 74)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních
26. 7. 2018, Čtvrtek
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je přehledný rozbor možností, práv a povinností, ale i úskalí při společném podnikání osob na základě sdružení do společnosti bez právní osobnosti z pohledu daní a vedení účetnictví (daňové evidence).

Oceňování v daních a účetnictví
23. 8. 2018, Čtvrtek
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je ucelený rozbor pravidel a postupů oceňování aplikovaných v účetních a daňových předpisech.

Vyplňujte přiznání k DPH a kontrolní hlášení bez chyb
5. 9. 2018, Středa
Mgr. Ing. Alena Dugová

Cílem semináře je vyvarovat se chyb při reportingu v DPH výkazech a eliminovat potenciální dotazy ze strany finančního úřadu.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2018 aneb praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH
14. 9. 2018, Pátek
Tomáš Líbal

Cílem semináře je seznámit se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH v roce 2017 a v 2018.

Zavedení IFRS do účetní praxe
17. 9. 2018, Pondělí
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky s otázkami, které při zavedení IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) do účetní praxe vznikají a jejich řešením. Dále projít základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy. Tento kurz je vhodným pro první setkání s IFRS nebo naopak pro osvěžení znalostí získaných dříve.

Účetnictví pro začátečníky - dvoudenní
24. - 25. 9. 2018, Pondělí - úterý
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.)

Cestovní náhrady 2018
8. 10. 2018, Pondělí
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení./p>

IFRS v praxi - dvoudenní
17. - 18. 10. 2018, Středa - čtvrtek
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.